Företag

Scio-Tech

Bjärby Nyborg

541 93 Skövde

Telefon: 0702-871526

Utbildningar och kunskapsområden

 

Projektledning

Energiteknik

  • Vindkraft
  • Solenergi
  • Småskalig elproduktion
  • Energilagring

Ledarskap

Entreprenörsutbildning - AGERA

Marknadsföring - Blue Ocean

Hållbar omställning

Resurseffektiv energianvändning

 

Göteborg Energi - AGERA

År 2011 genomfördes en intern entreprenörsutbildning inom Göteborg Energi AB - AGERA

Referenser

Referenser kan lämnas vid begäran.