VÅRT ARBETE FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Främsta kunskapsområdena är energi och hållbarhetsfrågor men även tekniska uppdrag åt tillverkningsindustin. Vi utför uppdrag som omfattar:

 • Projektledning
 • Ledningsystemen ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 50001
 • Mätteknisk beredning
 • Energieffektivisering
 • Utredningar, ansökningar samt rapporter

 

 • Kontakt

  Kontakta oss:

  Scio-Tech
  Pia Borg

  Mobil: +46 702 87 15 26
  ScioTech@piaborg.se