VÅRT ARBETE FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Vårt främsta område är energi och hållbarhetsfrågor. Vi  utför uppdrag som omfattar:

 • Projektledning
 • Utredningar
 • Hållbarhet 
 • Rapporter
 • Workshop och Event

Allt arbete sker i enlighet med SS-ISO 21500:2012 samt SS-EN 14040:2006

 • Kontakt

  Kontakta oss:

  Scio-Tech
  Pia Borg

  Mobil: +46 702 87 15 26
  ScioTech@piaborg.se